GARANTIE PE VIATA

PointCutPro.com garantează ca toate foarfecele PointCutPro vândute de distribuitorii autorizați să nu prezinte defecte de fabricație către cumpărătorul inițial pentru viața produsului.
 Garanția acoperă toate defectele de fabricație
 care nu rezultă din uzura normală.
  • foarfecele care sunt defecte vor fi înlocuite sau reparate la discreția PointCutPro.com.
  • daunele cauzate de neglijare sau abuz, inclusiv foarfecele căzute, foarfecele deservite de ascuțitoarele neautorizate și foarfecele gravate, pot anula garanția.
  • toate serviciile vor fi efectuate de o companie de ascuțire autorizată PointCutPro.com.
  • ascuțirea forfecării nu este acoperită în garanție.

 

 

PENTRU SERVICIUL DE GARANȚIE
APELARE sau TEXT Jason @ 731-332-9989