LIVSTIDS GARANTI

PointCutPro.com garanterar att alla PointCutPro-saxar som säljs av auktoriserade distributörer är fria från defekter i tillverkningen till den ursprunglige köparen under produktens livstid.
Garantin täcker alla fabrikationsdefekter
till följd av normalt slitage.
  • saxar som är defekta kommer att bytas ut eller repareras efter gottfinnande av PointCutPro.com.
  • skador som orsakats av försummelse eller missbruk inklusive tappade saxar, saxar servas av obehöriga bryne och graverade sax, kan upphäva garantin.
  • all service ska utföras av ett PointCutPro.com auktoriserat slipföretag.
  • skjuvslipning täcks inte av garantin.

 

 

FÖR GARANTI SERVICE
Ring eller TEXT Jason @ 731-332-9989